Innovációs Igazgatóság

Az Óbudai Egyetem kiemelten fontosnak tartja az innováció-centrikus szemléletmód meghonosítását és elterjesztését, a kihasználatlan potenciál feltárását és a tudás, valamint az eredmények hasznosítását, illetve az oktatók, kutatók és hallgatók vállalkozói készségeinek fejlesztését. Az Óbudai Egyetem célja, hogy az általa lefedett tudományterületeken az ország meghatározó, a hazai innovációs ökoszisztéma kulcsszereplőivel szoros együttműködéseket ápoló, versenyképes gyakorlati tudással rendelkező hallgatókat kibocsátó, és a kutatókkal kooperáló, kutatási eredményeket hatékonyan hasznosító műszaki intézményévé váljon.

Az Óbudai Egyetem Innovációs Igazgatóság ennek érdekében állt fel 2017-ben. Az Igazgatóság két egysége, a Pályázati Szolgáltatások Osztály és a Tudáshasznosítási Osztály látja el azokat a feladatokat, amelyek az Óbudai Egyetem kutatás-fejlesztés és innováció témaköréhez kapcsolódó céljainak megvalósítását szolgálja.

A jól működő tudástranszfer rendszerek nem utánoztatni akarják az üzleti működést az egyetemekkel, hanem a két „világ” az üzleti és az egyetemi (academia) között alkotnak hidat. Célunk egy ilyen széles és biztonságos híd felépítése.

Korányi László - igazgató

Szervezeti egységek

Tudáshasznosítási Osztály

Az Innovációs Igazgatóság Tudáshasznosítási Osztálya a tolmács funkcióját kívánja betölteni az egyetemi és az üzleti szféra között: a két csoport közötti közvetítéshez mindkét nyelvet jól ismerő csapatra van szükség. Ebből következik, hogy a Tudáshasznosítási Osztály munkatársainak célja, hogy megteremtsék annak feltételeit, hogy a kutatók azzal foglalkozhassanak, amihez a legjobban értenek, ugyanakkor az egyetemi kutatási eredmények, technológiák hasznosítása minél nagyobb bevételeket és egyéb, nem anyagi előnyöket produkáljon.
A Tudáshasznosítási Osztály másik fontos célja, hogy tanácsadással, valamint az Egyetemi Találmányi és Innovációs Alap felállításával és menedzsmentjével támogassa a kutatókat a „halálvölgye” probléma megoldásában, ezzel áthidalva az induló egyetemi vállalkozások kezdeti finanszírozási szakadékát.

Pályázati Szolgáltatások Osztály

A Pályázati Szolgáltatások Osztály az Egyetemen működő, támogató funkciót ellátó szervezeti egység, amely ellátja az Egyetem pályázatfigyeléssel és pályázatírással, valamint pályázat- és projektmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységét.